Teaterinteressert?

Vurderer du å starte opp din egen teatergruppe?

Trenger du en sparringspartner til et stykke du regisserer?

Ønsker du innspill på forberedelser til en audition?