Lek og livsmestring i ungdomsskolen

Vil du trene på livsmestring sammen med elvene dine?

Min erfaring er at lek og teater gir elevene verktøy for å mestre livet, og at lek og teater nettopp er gode øvingsarenaer for livsmestring.

Send meg din e-postadresse, så sender jeg deg et opplegg med tre øvelser som passer for ungdomsskolen. Opplegget er testet ut på hundre 9. klassinger, og tilbakemeldingene var at elevene ble engasjert i øvelsene.

Når du sender meg din e-postadresse, sender jeg deg en link med tilgang til tre videoer med beskrivelse av de tre øvelsene. Videoene kan vises til elevene, eller du kan se dem først og introdusere øvelsene på din måte. Øvelsene er også beskrevet skriftlig for de som foretrekker det.

Lykke til med å bruke øvelsene i din elev gruppe.

Send meg din e-postadresse, så har du straks tilgang til opplegget.