Leksjon 1 – Opprett teaterorganisasjonen din

Så fantastisk at du vil starte din egen teaterorganisasjon! Uansett hvem som er målgruppen din, så er jeg sikker på at det er mange mennesker som kommer til å sette stor pris på initiativet ditt.

Du er en drivkraft, en initiativtager! Verden trenger mennesker som deg, som skaper positive møtepunkter. Kulturelle samlingspunkter er noe av det viktigste du kan tilby dine medmennesker og ditt nærmiljø.

Du har kanskje vært gjennom en lang prosess før du tok valget om å starte din egen teaterorganisasjon? Eller fikk du en innskytelse akkurat nå? Uansett så regner jeg med at du er klar nå, og det er bare å sette i gang.

Så, hva trenger du for å komme i gang?

Før du kan lage teater må du registrere organisasjonen i Brønnøysundregisteret. For å gjøre det trenger du:

  1. Et styre
  2. Vedtekter
  3. Stiftelsesmøte
  4. Navn på organisasjon

Dette kan høres overveldende ut, men det er faktisk ikke så vanskelig. Følger du punktene i denne veilederen så er du snart i mål med registreringen.

Start med styret. Styret må bestå av minimum to personer. Starter du barneteater kan du høre med noen ivrige foreldre. Starter du en organisasjon for voksne medlemmer så spør de som virker ekstra interesserte i å starte opp organisasjonen.

Når styret er satt, lager dere vedtekter. Vedtektene avgrenser organisasjonens innhold og hensikt, målgruppe og spesielle kriterier. I vedtektene står det hvor mange styremedlemmer som til enhver tid skal sitte i styret, og hvordan signaturen er fordelt.

Når styret er satt og vedtektene er nedtegnet avholder styret et stiftelsesmøte. Der bevitner styret at vedtektene er godkjent.

Organisasjonen trenger et navn, og navnet bør si noe om hvem som er målgruppa og hva slags aktivitet organisasjonen skal tilby.

Nå er det bare å sette i gang! Finn de ivrigste menneskene rundt organisasjonen og tilby dem en plass i styret. Skriv ned vedtekter, hold stiftelsesmøte. Og gi organisasjonen et navn.

Lykke til!