Manus til bruk i barnehagen

Her finner du en oversikt over dramatiseringer og manus jeg har som er tilpasset barn fra 3 – 6 år:

  • BUKKENE BRUSE
  • PÅ LÅVEN SITTER NISSEN

Hovedpoenget med manusene er å inspirere de voksne i barnehagen til å sette i gang med drama- og teateraktiviteter i barnehagen.

Du kan bestille så mange manus du ønsker. Prisen er kr 100 per manus.
Manus blir sendt som pdf-fil til oppgitt e-postadresse, og faktura sendes til oppgitt fakturaadresse. Fakturagebyr er inkludert i prisen.

Benytt skjemaet nedenfor til å bestille manus.