Referanse – Regissør og skuespiller

Min drøm om å drive med teater og film startet i teatergruppa BærMuDa mini, der jeg fikk ha Margrethe Beck Heien som instruktør fra 1999-2007. Margrethe var en instruktør som ikke bare var opptatt av hva vi satte opp på scenen, men hun brydde seg like mye om at alle i teatergruppa skulle få være med, vi skulle vokse sammen som gruppe, bygge hverandre gode, og alle skulle få skinne. Margrethes evne til å se alle rundt seg er veldig unik, og hun fikk oss alle i gruppa til å føle oss viktige, gode og spesielle. Jeg husker spesielt godt de intensive periodene før forestilling, der vi «bodde» en uke i strekk på scenen, øvde hver kveld, og når premieren kom og alle hadde bukket og fått applaus, så kom Margrethe med personlige hilsener til hver og en av oss, med beskrivelse av vår innsats opp mot premieren og på scenen. Det viser bare hvor genuint interessert Margrethe er i de hun jobber med, og hvor mye hun legger ned av seg selv og sin energi i å gjøre menneskene hun jobber med gode. Dette har vært med på å styrke mange i gruppa, og jeg har selv sett hvordan litt forsiktige, stille og sjenerte personer i starten av sin periode i gruppa, har gått fra å være nettopp det, til og på premieren klare å eie hele scenen og publikum med en innlevelse og gåsehudfølelse som har gjort meg skikkelig stolt over å ha fått være med på denne reisen. Og det er her Margrethe er spesielt god, hun ser et stort potensiale i alle, hun tør å satse på de barna som ikke helt tørr å satse selv, og hun har en filosofi om at alle er gode, alle kan eie den scenen! Hun ser talentet til alle hun jobber med.

Som ung teaterspire ga Margrethe meg de riktige utfordringene til rett tid. Hun inspirerte meg og ga meg muligheter innen både skuespill og regi. Hun har et stort engasjement for både kunsten og ikke minst for menneskene rundt seg. Hun er nyansert og oppmerksom i arbeidet sitt, og jeg tok spesielt med meg mye lærdom under arbeide med DUS-festivalen, der vi fikk spille på Det norske teatret. Jeg har tatt med meg mange av hennes arbeidsmetoder videre i mitt eget arbeid, og blitt inspirert til selv å jobbe med barn og ungdom som vil stå på scenen.

Håkon Steinsholt

Jeg ble kjent med Margrethe da jeg gikk i teatergruppen der hun var instruktør. Etter hvert ble jeg assistent i samme gruppe, og vi samarbeidet tett. Jeg synes det var litt skummelt å ha så mye ansvar i starten, men Margrethe motiverte og pushet meg på riktig måte. Hun hentet frem sider jeg ikke visste jeg hadde, og det gikk fra å være skummelt til å bli veldig morsomt og lærerikt!

Noen år senere hadde jeg mitt første soloprosjekt med en teatergruppe på sfo, da var Margrethe god å ha. Hun ga meg masse gode tips og råd, både innenfor ledelse av en barnegruppe, regi, og hvordan sette opp gode prøveplaner over øvelsene. Dette ga mersmak, og enda noen år senere startet jeg opp en helt egen gruppe, Høvik Barneteater.

Guro Smith Hoel

BærMuDa Mini ble startet i 1997 og Margrethe ble allerede i 1998 en del av det kreative teamet i barneteatergruppa. Siden gruppa var ny og under oppbygging, fikk Margrethe tidlig en viktig rolle i prosessen. Rutiner kom på plass. Prøveplaner ble presentert gjerne et halvt år i forveien og endringer ble gjort i god tid. Prøvene ble gjennomført som planlagt og alle opplevde en stor grad av forutsigbarhet – noe som er viktig for travle barnefamilier. Margrethes lavmælte, kreative og trygge regi gjorde barna dyktige i sine roller og miljøet i gruppa har vært veldig godt. Hun har sett hver enkelt og gitt dem utfordringer etter behov og hva de har kunnet takle. Gruppas profil har blant annet på grunn av Margrethes arbeid og holdninger etablert seg som raus, inkluderende og lite konkurransepreget.

Cecilie Due har vært kunstnerisk leder og etter hvert leder i BærMuDa siden gruppen etablerte seg i 1988. I samarbeid med styret i BærMuDa startet hun BærMuDa Mini i 1997.

Cecilie Due