Lek og livsmestring i barnehagen – øvelser

I følge rammeloven for barnehager skal barna bli kjent med egne og andres følelser. Her er tre øvelser som trener barna i nettopp dette.

Barna blir kjent med ulike følelser, og bevisstgjøres på hvordan man kan gjenkjenne følelser i andre menneskers ansikter.
I denne øvelsen får barna utforsket i sitt eget følelsesuttrykk, og får observere andres måter å uttrykke følelser på.
En lek der barna trener på samarbeid, følelsesuttrykk, vente på tur, bevegelse og motorikk.

Her kan du laste ned beskrivelser av øvelsene:

Send meg gjerne en kort tilbakemelding på hvordan opplegget fungerte i din elevgruppe: