Lite og stort

Dramatisering for 5. – 7. trinn

Manuset er skrevet av Margrethe Beck Heien
Sangtekster og melodier er hentet fra diverse artister. Rettigheter avklares med Tono.

Lite og stort gir et innblikk i det sosiale livet til en gruppe elever i 10-12-års alder. Tematikk er ensomhet, mobbing, sosiale medier, gruppepress, tøye grenser og vennskap.

Manuset kan jobbes med i sin helhet, eller man kan ta for seg enkeltscener. Har man tid, lyst og mulighet kan manuset utvikles til en forestilling. Eller det kan brukes som utgangspunkt til samtaler rundt temaene. Scener kan også brukes som utgangspunkt, slik at elevene utvikler scener videre utover teksten i manuset.

Det er skrevet inn mye regi i manuset. Dette er ment som hjelp til lærere og elever. Regien står du fritt til å endre.

Bruk av manus koster kr 460. Når lisensen er betalt står du fritt til å bruke manuset i skolesammenheng.
For teatergrupper gjelder satsene hos Dramas.

Musikken som er foreslått i manuset kan droppes eller byttes ut med andre sanger.
Merk at musikken som er skrevet inn i manuset, ikke går inn under lisensen. Musikkrettigheter avklares med Tono.

Fyll ut skjemaet for spørsmål om rettigheter, eller bestilling av manus: