Lite og stort

Tittel: Lite og stort

Opphavsrett: Manuset er skrevet av Margrethe Beck Heien.

Målgruppe: 5. – 7. trinn.

Roller: 4 jenteroller, 4 gutteroller, 5 kjønnsnøytrale roller, i tillegg til statister.

Spilletid: ca 20 minutter.

Handling: Lite og stort gir et innblikk i det sosiale livet til en gruppe elever i 10-12-års alder. Temaer som tas opp er ensomhet, mobbing, sosiale medier, gruppepress, tøye grenser og vennskap.

Manuset kan jobbes med i sin helhet, eller man kan ta for seg enkeltscener. Har man tid, lyst og mulighet kan manuset utvikles til en forestilling. Eller det kan brukes som utgangspunkt til samtaler rundt temaene. Scener kan også brukes som utgangspunkt, slik at elevene utvikler scener videre utover teksten i manuset.

Det er skrevet inn mye regi i manuset. Dette er ment som tips og inspirasjon til lærere og elever. Regien står du fritt til å endre.

Royalty: Kr 525.
Rettighetene gjelder for ett skoleår.

Musikken som er foreslått i manuset kan droppes eller byttes ut med andre sanger.
Musikkrettigheter avklares med Tono for eksterne visninger.

Fyll ut skjemaet for bestilling eller spørsmål: